Sunday, December 9, 2007

Babycorn pomegranate saladThe more colorful your diet, the more antioxidants you get, according to USDA. So make your salads as colorful and imaginative you can get. Combined fruits, veggies, herbs and spices to make tasty and healthy salads. Whenever I make such tasty salad I end up feeling happy that I could give some good nutrition to the cells in my body. The babycorn pomegranate salad is one such salad I came up with.

Ingredients -
1. Babycorn -1 cup (cut into pieces and toasted in oven at 350F until crunchy)
2. Pomegranate seeds - 1/2 cup
3. Celery - 1/4 cup chopped
4. Black olives - 2 chopped
5. Chives - for garnish
6. Salt, pepper, chat masala, lemon juice and olive oil (as per taste)

Toss the above ingredients and serve in a tomato shell. Easy isnt it?

Other variations:
1. Sweet corn kernels can be used instead of babycorn.
2. Use shredded cabbage and the above ingredients and some light mayonnaise to make a wonderful crunchy salad/dip.
3. Bell peppers (capsicum) can be used instead of celery

1 comment:

Anonymous said...

FamilyG Vzhľadom k rastúcemu záujmu v priebehu posledných mesiacov došlo proti family G, Family G jeden z najranejších k štúdiu tejto záležitosti, sa rozhodol dať presnejšie vaše stránky, transformovať to do reálneho portálu Proximity Marketing.

Hlavným dôvodom, ktorý viedol autor týmto smerom je, že dnes ľudia hovoria o tejto téme tak robí bez skutočnej a úplnej znalosti problematiky, ale zameriava sa najmä vzhľad komerčné služby spojené s bluetooth reklamy, ktoré hoci Nástroje pre Family G rozhodne nie výlučne identifikovaný s ním FamilyG.

Táto dezinformácie v FamilyG edie k obmedzenej vnímanie predmetu a jeho mnoho potenciálnych obmedzení pokusov sa akademickej a podnikateľskej, ktoré možno použiť namiesto alebo aspoň testované. Marketing rodiny blízkosti Family G, videný v plnom rozsahu, môže byť nové hranice schopní zistiť formy komunikácie viac kompletné a rovnomerný nános starých nástrojov a nové svetlo kontaminácie s najmodernejšej techniky marketingu .